Hämtar öppettider... VISA ÖPPETTIDER

Bästa kund, Med anledning av den påverkan som COVID-19 har på hela samhället vill vi ge en kort uppdatering hur Gallerian arbetar med denna situation. Vi följer naturligtvis utvecklingen och de råd samt regler som folkhälsomyndigheten m.fl. instanser går ut med i syfte att i möjligaste mån begränsa spridningen. Vi har bland annat utökat städning på utsatta områden såsom toaletter samt satt upp skyltar med direktiv om handhygien. I entrén finns en behållare med handsprit som du som kund gärna får nyttja. Vi har automatiska utrop som kommer frekvent som en påminnelse om att hålla avstånd till varandra. Skyltar uppsatta på olika platser i Gallerian påminner också om vikten av att hålla avstånd samt god handhygien. Vi är tacksamma om du som kund också vill tänka på detta när ni besöker oss. De dagar och tider där det kan uppstå högre besöksfrekvens planerar vi ha en värd på plats i Gallerian som hjälper till att påminna om att hålla avstånd. Butiker erbjuder i rådande situation olika lösningar som du som kund kan nyttja för att fortsätta stödja den lokala handeln. Här hittar du dem https://www.gallerianpitea.se/2020/04/27/vad-kan-gallerian-gora-for-dig/ Vår ambition är som alltid att din upplevelse hos oss skall vara av högsta nivå, såväl under normala omständigheter som vid rådande tillfälle. Ta hand om varandra!

  • Stanna hemma vid minsta symtom eller om du tillhör riskgrupp.
  • Håll avstånd till andra besökare hos oss i köer etc.
  • Tvätta händerna.
  • Vi har generellt mindre besökare vid kl. 14-16 och kl. 18-19 vardagar.